Minoan Lines


Γρήγορη ματιά στο άρθρο


Γενικές Πληροφορίες

Το 1972, πρωτοπορώντας στο χώρο της ακτοπλοΐας η Minoan Lines δημιούργησε το στόλο της με στόχο να προσφέρει στο επιβατικό κοινό της Κρήτης αρχικά, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε προσιτές τιμές, μετατρέποντας έτσι το ταξίδι από μία απλή μεταφορά σε μοναδική, άνετη και ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία.
Σήμερα, έχοντας αποκτήσει ηγετική θέση στον τομέα των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων, αφού διαθέτει τα πολυτελέστερα Cruise Ferries στη Μεσόγειο, έχει τη δυνατότητα να σας “ταξιδέψει” με άνεση και ασφάλεια σε λιμενικούς προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, σε στεριά και θάλασσα, φροντίζει να καλύψει όλες τις ανάγκες του επιβατικού κοινού που επιλέγει για τη μεταφορά του ένα από τα πλοία της Minoan Lines, δίνοντάς του τη δυνατότητα να χαλαρώσει και να απολαύσει το ταξίδι του σε ένα πολυτελές περιβάλλον.
Στα πλοία της Minoan Lines εκτός των άλλων, προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής όπως Wi-Fi, Internet, Spa, Disco, Γυμναστήριο, Συνεδριακό Κέντρο κ.λ.π.
Με άλλα λόγια, για τη Minoan Lines το “Καλό ταξίδι” δεν είναι απλά ευχή… είναι υπόσχεση!

Αποσκευές

Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητα με ίδια ευθύνη των επιβατών. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Μετά την αναχώρηση του πλοίου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.
Η Minoan Lines δεν έχει ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε χρήματα, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, χρυσό, ασημικά, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή άλλα τιμαλφή, εκτός εάν παραδόθηκαν στο λογιστήριο του πλοίου με συμφωνία για τη φύλαξή τους.
Το όριο ευθύνης για απώλεια ή ζημία αποσκευών καμπίνας επιβατών καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-4-2009.

Ανήλικοι Επιβάτες

Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Σε ανηλίκους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, για ταξίδια στο εσωτερικό,  γίνεται δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.
Δεν επιτρέπεται η  μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό.
Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή κηδεμόνα τους προς την Minoan Lines, με την οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν και δεν θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου ή των αξιωματικών ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Minoan Lines και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. 

Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραια την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού. Σε καμία περίπτωση η Minoan Lines δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.

Επιβάτες που χρήζουν ειδικής φροντίδας (ΑΜΕΑ)

Επιβάτες με Περιορισμένη Κινητικότητα είναι εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν εύκολα ή εκείνοι που χρήζουν βοήθειας.
Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο στέλνοντας το αίτημά τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Ο αριθμός των καμπίνων για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα είναι περιορισμένος και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται η άμεση αγορά τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.
Οι λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες,  όταν πρόκειται για κρατήσεις και αγορά εισιτηρίου είναι οι ίδιες και για αυτούς.
Όταν ένας επιβάτης με περιορισμένη κινητικότητα αγοράζει ένα εισιτήριο, θα πρέπει να αναφέρει γραπτώς τις συγκεκριμένες ανάγκες του όσον αφορά τη διαμονή, τη θέση, τις υπηρεσίες που απαιτούνται ή την ανάγκη μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού. Τα αιτήματα για βοήθεια αποστέλλονται από εμάς με  email στην Minoan Lines (εσωκλείοντας ένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε ισχύ), μετά την αγορά του εισιτηρίου, και τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση.
Για οποιουδήποτε άλλου είδους βοήθεια, θα πρέπει ο επιβάτης να μας ενημερώσει τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση και θα πρέπει να εμφανιστεί από πριν στο συμφωνηθέν σημείο συνάντησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα επιβίβασης.
Αν ο μεταφορέας ή υπάλληλος του τερματικού σταθμού, λόγω λάθους ή αμέλειας, προκαλέσει απώλεια  ή βλάβη στον εξοπλισμό μετακίνησης  ή άλλον συγκεκριμένο εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται  από ανθρώπους με αναπηρίες, θα πρέπει να προσφέρει αποζημίωση ανταποκρινόμενη στην αξία αντικατάστασης του αναφερόμενου εξοπλισμού σε τέτοια πρόσωπα, ή όπου είναι ορθό, το κόστος της επισκευής.
Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει οριστεί, διασφαλίζει την βοήθεια στον επιβάτη. Μόλις ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού έχει λάβει την πληροφορία ότι ένας επιβάτης με περιορισμένη κινητικότητα αναμένεται εν πλω, θα πρέπει να μεριμνήσει για μία ανάλογα ικανοποιητική βοήθεια: από την επιβίβαση μέχρι την αποβίβαση. Ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα επισημάνει τις καμπίνες του πλοίου για τις οποίες έχει γίνει κράτηση πάνω στο πλάνο διαγράμματος του πλοίου και θα επιδώσει ένα αντίγραφό του στον πλοίαρχο.
Το υπεύθυνο για την βοήθεια του επιβάτη με περιορισμένη κινητικότητα πλήρωμα θα πρέπει να φέρει ένα λευκό / μπλε περιβραχιόνιο με αναφερόμενη πάνω σε αυτό την ένδειξη ΒΟΗΘΕΙΑ, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Το γραφείο έκδοσης εισιτηρίων στην στεριά θα πρέπει να παρέχει στο όχημα του επιβάτη ένα αυτοκόλλητο, το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την προτεραιότητα στάθμευσης στις ειδικές περιοχές (του πλοίου) .
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης, τέτοιου είδους οχήματα, που αφορούν εκείνους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προτεραιότητα στις περιοχές στάθμευσης του πλοίου. Πριν την άφιξη,  ο υπεύθυνος οικονομικού / ξενοδοχειακού θα πρέπει να ενημερώσει το πρακτορείο λιμένος του προορισμού για όλες τις ανάγκες βοήθειας και αποβίβασης του επιβάτη στην στεριά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  το πρόσωπο που αναφέρεται γι’ αυτόν τον σκοπό στον κατάλογο του πλοιάρχου βοηθάει τον επιβάτη να προσεγγίσει το σημείο συνάντησης και τις περιοχές αποβίβασης.  Τα καταστρώματα του πλοίου είναι ευκόλως προσεγγίσιμα μέσω ανελκυστήρων, οι οποίοι φέρουν φωτιζόμενο πληκτρολόγιο, με ήχο και πλήκτρα κατάλληλα για επιβάτες με τύφλωση.

Στο πλοίο υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες διαθέσιμες για ανθρώπους με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις δημόσιες περιοχές, απτικοί διάδρομοι σηματοδοτούν διαδρομή  που οδηγεί σε όλες τις κύριες εν πλω υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης ειδικά εξοπλισμένα παραχωρητήρια για ανθρώπους με αναπηρία. Μέσα στα πλοία υπάρχουν θέσεις στάθμευσης ειδικά καταχωρημένες για ανθρώπους με αναπηρία επισημασμένες με αναγνωριστικές πινακίδες και εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις για συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων.

Κατοικίδια

 •  Τα κατοικίδια ταξιδεύουν σε καμπίνες που διατίθενται για μεταφορά κατοικιδίων* ή στους ειδικούς χώρους για τα κατοικίδια στο κατάστρωμα**.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους ή σε καμπίνες. Οι κάτοχοί τους οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή τους
  και την υγιεινή τους. Πρέπει πάντα να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους.

* Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω στα πλοία CRUISE EUROPA / CRUISE OLYMPIA / KNOSSOS PALACE/ FESTOS PALACE.
** Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω σε όλα τα πλοία του στόλου.

Camping on board

 • Η υπηρεσία “Camping All Inclusive“ ισχύει όλο το χρόνο.
 • Οι χρήστες της υπηρεσίας “Camping All Inclusive“ μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα τροχόσπιτα είναι δωρεάν.
 • Οι επιβάτες, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία “Camping All Inclusive“ δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιούν υγραέριο και άλλα καύσιμα για την κουζίνα ή τη θέρμανση του τροχόσπιτου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
 • Η υπηρεσία “Camping All Inclusive” ισχύει αποκλειστικά για τροχόσπιτα (συρόμενα ή αυτοκινούμενα) τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ύπνου, κουζίνας και WC). Η παραπάνω υπηρεσία δεν ισχύει για τα συμβατικά αυτοκίνητα, mini-bus ή σκάφη.

Διαδικασία επιβίβασης

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 23/1999 (ΦΕΚ Α’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο. Οι επιβάτες  κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, μαζί  με το εισιτήριο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας τους. Άρνηση επιβίβασης από τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου συνέπεια των προαναφερόμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ναύλου του επιβάτη.
Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στα γραφεία Λιμένων για check-in τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου για τους επιβάτες των εσωτερικών γραμμών και δύο (2) ώρες για τους επιβάτες των διεθνών γραμμών. Τουλάχιστον μία (1) ώρα για τα οχήματα στις εσωτερικές γραμμές και δύο (2) ώρες για τα οχήματα στις διεθνείς γραμμές. Σε περίπτωση παράβασης των προαναφερομένων, η Minoan Lines έχει το δικαίωμα να διαθέσει τη θέση τους, και οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου.
Για τα οχήματα, ο χρόνος επιβίβασης και η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένoς της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση. Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του, ακολουθώντας τις οδηγίες του πλοίου.
Οι επιβάτες των οχημάτων πρέπει να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την είσοδο του οχήματος στο πλοίο.
Η κατηγορία του οχήματος αναγράφεται στο εισιτήριο με δήλωση του επιβάτη.

Εκπτώσεις

Οι τιμές των εισιτηρίων των Γραμμών Εσωτερικού και Εξωτερικού συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά στην επιλεγμένη θέση και όλα τα έξοδα λιμένων. Γεύματα και ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

 •        Η έκπτωση 30% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εξωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά.
 •        Η έκπτωση 20% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εσωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά.
 •        Παιδιά μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν έχουν δικαίωμα κλίνης ή καθίσματος. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο, αλλιώς δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.
 •        Σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 16 ετών παρέχεται έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

Επιβάτες, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, πρέπει να το γνωστοποιούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου επιστροφή χρημάτων λόγω διαφοράς ναύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Έκπτωση στους Φοιτητές στις Γραμμές Εσωτερικού

 • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK. 
 • 50% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A1-A2-AB1-AB2-Α3-ΑΒ3-A4-AB4) εκτός LUX. 
 • 20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1). 
 • Απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τη διαδικασία του check-in πριν την επιβίβαση στο πλοίο. 

Έκπτωση στους Φοιτητές & Νέους έως 26 ετών από και προς Ιταλία!

 • Η έκπτωση ισχύει για νέους έως 26 ετών. 
 • Η έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από την Deluxe. 
 • Η έκπτωση ισχύει μόνο για οχήματα κατηγορίας 1 και για μοτοσυκλέτες. 
 • Κατά τη διαδικασία του check-in στο πλοίο είναι απαραίτητη η επίδειξη διαβατηρίου, φοιτητικής ταυτότητας ή της κάρτας ISIC. 

Φοιτητική Ταυτότητα ISIC σε Ελλάδα και Ιταλία

 • 50% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών, στην κατηγορία DECK + VIPS + 20% έκπτωση για Ι.Χ. αυτοκίνητα (1ης κατηγορίας) ή δίκυκλα, στις Γραμμές Εσωτερικού  
 • 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών, σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός της κατηγορίας LUX, καθώς και για Ι.Χ. αυτοκίνητα (1ης κατηγορίας) ή δίκυκλα, στις Γραμμές Εξωτερικού 
 • Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν σε συνδυασμό με άλλες εκπτώσεις, εκτός από την προσφορά για 30% έκπτωση στο σκέλος της επιστροφής, στις Γραμμές της Αδριατικής. 


Έκπτωση στους πολύτεκνους από και προς Πειραιά ή Ηράκλειο

 • 50% έκπτωση στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε κατάστρωμα. 
 • 30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (1κλινη, 2κλινη, 3κλινη, 4κλινη εσωτερική και εξωτερική καμπίνα).
 • 20% έκπτωση στα δίκυκλα καθώς και στο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους (κατηγορία 1). 
 • Η κατηγορία LUX δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκπτωση. 

50%  Έκπτωση στους συνταξιούχους ΝΑΤ σε γραμμές του εσωτερικού

 •        Η έκπτωση ισχύει για όλες τις θέσεις εκτός των κατηγοριών LUX.
 •        Η έκπτωση ισχύει και για τη σύζυγο ή το σύζυγο του δικαιούχου.
 •        Έκπτωση 20% ισχύει για μηχανές και Ι.Χ. αρκεί να ταξιδεύει ο κάτοχος της κάρτας

Κατηγορίες θέσεων και οχημάτων

 • Οικονομική
 • Κάθισμα αεροπορικού τύπου
 • Κάθισμα αεροπορικού τύπου Business 
 • Κάθισμα αεροπορικού τύπου VIP
 • Καμπίνα
 • Καμπίνα Pet friendly
 • Καμπίνα Junior suite
 • Καμπίνα Lux
 • Οχήματα έως 6μ. μήκος και έως 2μ. ύψος
 • Μοτοσυκλέτα έως 250 CC
 • Μοτοσυκλέτα > 250 CC


Γενικοί όροι


Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., το ΠΔ 23/99 της ελληνικής πολιτείας, την Κοινοτική Οδηγία 98/41 και τους κανονισμούς και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, τη στιγμή της κράτησης είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα). Επίσης θα πρέπει να καταχωρείται η Εθνικότητα, ο Τόπος και Ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ο Αριθμός Τηλεφώνου και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων. Στοιχεία επικοινωνίας επιβάτη: Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων, να δίνουν τον αριθμό τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητό) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας η Minoan Lines δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωση του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου.
Οι επιβάτες οφείλουν να εφοδιάζονται με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, θεώρηση ή άλλα απαιτούμενα έγγραφα) που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις εισόδου της χώρας την οποία επισκέπτονται.
Στους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στη χώρα προορισμού.
Η Minoan Lines δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την άρνηση αποβίβασης από τις Αρχές σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο στη χώρα προορισμού.
Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων.
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.
Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην Minoan Lines ή στις Λιμενικές Αρχές.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών και της Minoan Lines - διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και συμπληρωματικώς από το Ν. 3709/2008. Σε περίπτωση που ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά στον ως άνω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και στο Ν. 3709 / 2008 θα υπερισχύει η ρύθμιση του Κανονισμού.
Η Minoan Lines έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Minoan Lines υποχρεούται όμως να μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για το οποίο έγινε η κράτηση μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η Minoan Lines διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.
Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.
Η Minoan Lines δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Minoan Lines, η ευθύνη της Minoan Lines περιορίζεται στην επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη (α) μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης για τις γραμμές εσωτερικού και (β) δεκαπέντε μέρες πριν για τις γραμμές εξωτερικού.
H σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ’ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Πειραιώς, ανεξαρτήτως από τη νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκειται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Η Minoan Lines και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν από την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.
Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.
Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών και μπαρ για ύπνο και φαγητό.

Κεντρικοί πράκτορες

Εάν θες να δεις τους κεντρικούς πράκτορες της Minoan Lines  πάτησε εδώ

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας