Kefalonian LinesΓρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές Πληροφορίες

Η δημιουργία μιας νέας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, είναι αν μη τι άλλο, ένα τολμηρό, θαρραλέο εγχείρημα.
Πέραν όμως από το θάρρος και την τόλμη, η σύσταση της Kefalonian Lines ενσωματώνει τη βαθειά αγάπη για το νησί της Κεφαλονιάς και ενσαρκώνει τα όνειρά για μια αναπτυγμένη, δυνατή, σύγχρονη Κεφαλονιά.
Η εταιρεία διευθύνεται από τον Σπυράγγελο Διον. Λυκούδη, ένα νέο άνθρωπο με σπουδές στα Ναυτιλιακά, στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου Southampton University και City University of London.
Η Kefalonian Lines επαναφέρει το –ανανεωμένο- “Νήσος Κεφαλονιά”, το αγαπημένο πλοίο των Κεφαλονιτών, στη διάθεση του επιβατηγού κοινού, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει ως γέφυρα με την ηπειρωτική Ελλάδα και να ξαναγίνει το ταξίδι όλων, από και προς την Κεφαλονιά, μια ευχάριστη εμπειρία.

Αποσκευές

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και επειδή απαγορεύεται η πρόσβαση στο garage του Πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα προσωπικά είδη που τυχόν χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται προς φύλαξη στο Λογιστήριο του Πλοίου. Το Πλοίο και η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν ευθύνονται για τυχόν κλοπή ή απώλεια χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων εντός του Πλοίου, σε περίπτωση που δεν τους έχει ανατεθεί η φύλαξη αυτών, όπως περιγράφεται.

Κατοικίδια

Τα πλοία της Kefalonian Lines διαθέτουν ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων ζώων. Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλους χώρους του πλοίου (ενδεικτικά μπαρ, εστιατόρια, εσωτερικούς χώρους). Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

Διαδικασία επιβίβασης

Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα προ του απόπλου του πλοίου.

Εκπτώσεις

  • Βρέφη και νήπια έως πέντε (5) ετών ταξιδεύουν δωρεάν στις θέσεις Γ’ κατηγορίας (deck) των συμβατικών πλοίων της Εταιρείας. Σε καμπίνα δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ναύλου.
  • Παιδιά από πέντε (5) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις κατηγορίες θέσης.
  • Φοιτητικής έκπτωσης επί του ναύλου δικαιούνται μόνο φοιτητές και σπουδαστές ημεδαπών Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι , ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ.
  • Συνταξιούχοι ΝΑΤ, ΑΜΕΑ & μέλη πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται έκπτωση επί του ναύλου.

Κατηγορίες θέσεων και οχημάτων

  • Οικονομική
  • Καμπίνα
  • Αυτοκίνητο Ι.Χ.
  • Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
  • Μοτοσυκλέτες (>250 cc)

Γενικοί όροι


Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και αναγράφουν οπωσδήποτε, το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το φύλο και την ηλικία: ενήλικος/παιδί/βρέφος.
Κατά την ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου. Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.). Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται τα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας. Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση και την διαδρομή που εκδόθηκε. 
Ναύλοι / Εκπτώσεις
Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης και αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.). Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.
Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεως πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική.
Κανονισμοί Ασφάλειας στο Πλοίο
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω.
Απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε οποιαδήποτε ανοικτή περιοχή των ταχυπλόων πλοίων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.
Το κάπνισμα επί του Πλοίου επιτρέπεται μόνον στα σημεία με την ειδική σήμανση. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι επιβάτες να μην πετάνε αναμμένα τσιγάρα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του πλοίου ή στη θάλασσα.
Γενικές πληροφορίες
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος.
Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα εν πλω.

Κεντρικοί πράκτορες

Εάν θές να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για την Kefalonian Lines  πάτησε εδώ .

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας