Saronic Ferries

Γρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές Πληροφορίες

Ο στόλος της Saronic Ferries αποτελείται από 4 πλοία τον Φοίβο, τον Αχαιό, το Απόλλων Ελλάς και το Ποσειδών Ελλάς. Τα δρομολόγια της ΚΠΣ ενώνουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού με τον Πειραιά αλλα και μεταξύ τους.

H Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού αποσκοπεί να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης του κόσμου προς την Αίγινα, το Αγκίστρι, τα Μέθανα και τον Πόρο.

Η κοινοπραξία στοχεύει στην προσφορά φθηνότερων εισιτηρίων, για επιβάτες και ΙΧ, και καλύτερα ωράρια δρομολογίων.

Επιβάτες που χρήζουν ειδικής φροντίδας(AMEA)

Η επιβίβαση ατόμων που χρήζουν ειδικής φροντίδας γίνεται με κυλιόμενη κλίμακα ή αναβατόρια ανάλογα με το πλοίο. Κατά την άφιξη στο πλοίο θα πρέπει να ενημερώνεται ο αξιωματικός του πλοίου πριν την επιβίβαση για να συντονίζει την όποια βοήθεια χρειαστεί ο επιβάτης.

Κατοικίδια

Η παραμονή κατοικίδιων ζώων στους κλειστούς χώρους των πλοίων απαγορεύεται. Οι επιβάτες μπορούν να συνοδεύουν τα κατοικίδια ζώα τους στα εξωτερικά καταστρώματα του πλοίου. Επίσης υπάρχουν ειδικά διαμερίσματα ζώων (kennels) στα εξωτερικά καταστρώματα.

Διαδικασία επιβίβασης

Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση προσέλευσης του επιβάτη μετά τον απόπλου, ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.
Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου του πλοίου.
Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο.
Οι οδηγοί και επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.

Εκπτώσεις

  • Βρέφη και νήπια έως τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν.
  • Παιδιά από πέντε (5) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ναύλου.
  • Φοιτητική έκπτωση δικαιούνται μόνο φοιτητές και σπουδαστές ημεδαπών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (εξαιρουμένων φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου).
  • Συνταξιούχοι ΝΑΤ & μέλη πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται έκπτωση επί του ναύλου.
  • Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση. 
  • Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεως πρέπει να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

Κατηγορίες θέσεων και οχημάτων

Επιβάτης
ΙΧ
ΜΟΤΟ (< 250cc)
ΜΟΤΟ (> 250cc)

Γενικοί όροι

Το εισιτήριο είναι ατομικό και ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει για τη θέση, τη διαδρομή, την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης για την οποία εκδόθηκε.
Ο επιβάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη φύλαξης των αποσκευών του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας εμπεριέχονται σε αυτές. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά αυτών. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν τις κατά περίπτωση σχετικές Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος, που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου
Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές. Εφόσον ο επιβάτης δεν ικανοποιηθεί, μετά την παρέλευση 15 εργάσιμων ημερών, μπορεί να απευθυνθεί στη Λιμενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασής του ή στην αρμόδια από την Αριθμ. 3332.12/01/09/23-02-2009 (ΦΕΚ 427 Β') Υ.Α. Υπηρεσία.
Σε περίπτωση διαφοράς, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα αστικά δικαστήρια.
Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.). Γεύματα και snacks δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου. Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).

Κεντρικοί πράκτορες

Αν θές να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για την Saronic Ferries  πάτησε εδώ .

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας