Ionian Group

Γρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές Πληροφορίες

Το Ionian Group δημιουργήθηκε με τη συνέργεια των εταιριών Levante Ferries, Ionissos Ferries και Zante Ferries. Πρόκειται για ένα δυνατό group που αποτελείται από στελέχη με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Το Ionian Group, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία των εταιρειών-μελών του στην εξυπηρέτηση του πολίτη-πελάτη, κατανοεί την εξέλιξη της καταναλωτικής συμπεριφοράς του κοινού στον χώρο του ταξιδιού, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις σύγχρονες τεχνολογίες και προδιαγραφές, ούτως ώστε να καθίσταται πάντα πρωτοπόρο.

Το Ionian Group, με τα ιδιόκτητα πλοία του Fior di Levante, Mare di Levante και Andreas Kalvos, πλοία δοκιμασμένα, αξιόπιστα και σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα, αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού των Ιονίων νήσων, με μεγαλύτερη συχνότητα και απόλυτη σταθερότητα δρομολογίων. Το Ionian Group δεσμεύεται να προσφέρει τις καλύτερες θαλάσσιες συγκοινωνίες, τόσο στους κατοίκους του Ιονίου, όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες αυτού, από όποιο μέρος του κόσμου κι αν προέρχονται.

Αποσκευές

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνηση τους, ανεξαρτήτως βάρους.
Εφόσον οι αποσκευές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική προς τούτο απόδειξη, για τυχόν βλάβη ή την απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου ευθύνεται ο μεταφορέας.

Κατοικίδια

Τα πλοία της Κοινοπραξίας διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παραμονή κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες στους οποίους τα κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατ’ εξαίρεση μικρόσωμα κατοικίδια επιτρέπεται να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους θαλάμους επιβατών εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια/ κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα.

Διαδικασία επιβίβασης

Ο επιβάτης υποχρεούται να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Ο επιβάτης οφείλει να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου. Ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που διαθέτει εισιτήριο με μειωμένο ναύλο, κατά την επιβίβαση και τον έλεγχο και να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση ή κλίνη που αναγράφεται σε αυτό . Ο επιβάτης οφείλει να μην παραμένει στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τα πλοία.
Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, να ενημερώνει κατα την έκδοση, ότι έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, κατά την κράτηση, να κοινοποιεί στο μεταφορέα τις ειδικές του ανάγκες για κατάλυμα, κάθισμα ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρει μαζί του ιατρικό εξοπλισμό.
Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.

Εκπτώσεις

  • Παιδιά ηλικίας έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν και είναι απαραίτητη η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.
  • Παιδιά από πέντε (5) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται έκπτωσης 40% επί του ναύλου.
  • Φοιτητική έκπτωση 40% δικαιούνται μόνο φοιτητές και σπουδαστές ημεδαπών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
  • Συνταξιούχοι ΝΑΤ, ΑΜΕΑ & μέλη πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται έκπτωση επί του ναύλου.

Κατηγορίες θέσεων και οχημάτων

  • Οικονομική
  • ΙΧ
  • ΜΟΤΟ (< 250 cc) 
  • ΜΟΤΟ (> 250 cc)

Γενικοί όροι

Καταγραφή Επιβαινόντων
Σύμφωνα με την οδηγία 98/41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 23/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικά λιμάνια και πραγματοποιεί πλου άνω των 20 μιλίων από το σημείο αναχώρησης καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: το επώνυμο των επιβατών, το όνομα ή το αρχικό γράμμα, το φύλο, την ηλικία ή την ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται.
Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή/ και την έκδοση του εισιτήριου να ελέγχει την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου χωρίς την έγκριση του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου.
Ο επιβάτης υποχρεούται να δίνει, κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από τον μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως πάνω στο εισιτήριο.
Ναύλοι - Εκπτώσεις
Στα εισιτήρια επιβατών και στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων αναγράφεται ο μικτός ναύλος, στον οποίο εμπεριέχονται ο καθαρός ναύλος, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (τέλη, κρατήσεις) και ο ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται έκπτωση στους ναύλους αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ 3324.1/01/13 της 15/7/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και πριν την έκδοση του εισιτηρίου στην περίπτωση που δικαιούται έκπτωση ναύλου επιδεικνύοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Προγραμματισμός Πλοίων
Στα πλαίσια της Κοινοπραξίας πλοίων τα δρομολόγια εκτελούνται εκ περιτροπής από τα πλοία Fior di Levante, Mare di Levante, Ανδρέας Κάλβος και Διονύσιος Σολωμός. Ο προγραμματισμός της δρομολόγησης πλοίων ενδέχεται να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης.

Ασφάλεια στο Πλοίο
Ο επιβάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
Καθώς και στους κανονισμούς του πλοίου και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες. Διευκρινίζεται ότι στα δυναμικώς υποστηριζόμενα πλοία απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών στους ανοικτούς χώρους καταστρωμάτων κατά τη διάρκεια του πλου.
Παράπονα- Καταγγελίες
Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύναται να απευθύνονται στον ορισμένο για το σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην Κοινοπραξία ή στις λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Περιπτώσεις μη εφαρμογής απαιτήσεων επιβατών
Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της Αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Υπηρεσία Απολεσθέντων
Σε περίπτωση που ο επιβάτης χάσει ή βρει κάποιο αντικείμενο παρακαλείται να επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με την Ρεσεψιόν του πλοίου.

Κεντρικοί πράκτορες

Εάν θες να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για το Ionian Group  πάτησε εδώ .

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας