Alko Ferries

Γρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές πληροφορίες

Η ALKO FERRIES είναι μία Ναυτική Εταιρεία, προσφάτως συσταθείσα (2018). Εν μέσω της σημερινής δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας, οι άνθρωποι της Εταιρείας μας, στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των νησιών μας, με κύριο μέλημά τους την μεταφορά των επιβατών μας, με συνέπεια, άνεση και ασφάλεια. Η ALKO FERRIES δραστηριοποιείται στον Αργοσαρωνικό με το Ε/Γ-Δ/Ρ ΣΕΜΠΕΚΟ ΙΙ , Ν.Π.: 12615, το οποίο ναυπηγήθηκε σε Ελληνικό Ναυπηγείο και η ναυπήγησή του ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2019.

Διαδικασία επιβίβασης

α) Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου. 

β) Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Εκπτώσεις

Πολύτεκνοι 

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε πολύτεκνες οικογένειες. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη θεωρημένης κάρτας πολυτέκνων. Τα τέκνα των πολυτέκνων δικαιούνται την έκπτωση εφόσον φέρουν το ανάλογο δελτίο. 

Φοιτητές 

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% στους φοιτητές. Η έκπτωση αφορά φοιτητές Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ – ΤΕΙ) και χορηγείται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. 

ΑμεΑ 

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε άτομα με ειδικές ανάγκες, στους τυφλούς και συνοδούς αυτών. Η προσφορά ισχύει για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 

Παιδιά ως 4 ετών 

Τα βρέφη και παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν με υποχρεωτική την έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο. 

Παιδιά από 5 έως 10 έτων

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε παιδιά από 5 έως 10 ετών. 

Σώματα Ασφαλείας 

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 40% στα ατομικά εισιτήρια των σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί) τα οποία αφορούν τις ιδιωτικές μετακινήσεις τους. Τόσο για την έκδοση των εισιτηρίων όσο και για την επιβίβαση στα πλοία, θα πρέπει να επιδεικνύεται η υπηρεσιακή ταυτότητα του επιβάτη. 

Φοιτητές Εξωτερικού 

Η ALKO SHIPPING N.E. παρέχει έκπτωση 50% σε κατόχους της Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ISIC με την επίδειξη της τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβαση στα πλοία. 

Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για 1 χρόνο από την ημερομηνία του αρχικού ταξιδιού ή από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ημερομηνία ταξιδιού και δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το αρχικό εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλουν τη διαφορά. Εισιτήρια μπορούν να γίνουν OPEN (ανοικτής ημερομηνίας) μέχρι και μία (1) ώρα προ του απόπλου.

Ακυρωτική πολιτική

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου:

-Έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 100% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

-Έως και 4 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 75% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του.

-Έως και 1 μέρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 50% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) έως και μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Μετά την αναχώρηση : Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τους Κεντρικούς Πράκτορες και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα προαναφερόμενα πρακτορεία ή γραφεία.

Όλες οι τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνον με βάση τους κανόνες της ακυρωτικής πολιτικής και χωρίς καμία απολύτως άλλη επιβάρυνση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας καθώς και στα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία.

Αποσκευές

α) Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

β) οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος.

γ) Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων που φυλάσσονταν σε αποσκευή και δεν είχαν παραδοθεί στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.

δ) Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του, η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές ή απώλειά τους.

ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος επιβάτης έχασε ή βρήκε κάποιο αντικείμενο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα και πριν την αποβίβαση τους Αξιωματικούς του πλοίου. Μετά την αποβίβαση παρακαλείται να ενημερώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο τηλ. 210 4292092 ή να στείλει e-mail στο: info@alkoferries.gr

Κατοικίδια

α) Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

β) Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

γ) Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του, κλωβό μεταφοράς για κατοικίδιο έως 10 κίλα ή φίμωτρο για κατοικίδιο άνω των 10 κιλά, και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

δ) Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

Ασφάλεια

α) Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

β) Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις Λιμενικές Αρχές.

γ) Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων Αξιωματικών του πλοίου.

Γενικοί όροι

Κρατήσεις και εκδόσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέσω των Κεντρικών Πρακτορείων της Εταιρείας, ενώ εκδόσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν και μέσω των συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων και του διαδικτυακού τόπου της ALKO FERRIES N.E.

Κεντρικοί πράκτορες

Εάν θέλεις να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για την Alko Ferries  πάτησε εδώ .

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας