Africa Morocco Link

Γρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές πληροφορίες

Η Africa Morocco Link (AML) λειτουργεί μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας και προσφέρει έως και 11 δρομολόγια ημερησίως από το λιμάνι Tanger-Med έως το λιμάνι του Αλχεθίρας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, φορτηγών και ιδιωτικών οχημάτων συνδυάζοντας άνεση και πολυτέλεια με ταχύτητα και λειτουργικότητα.

Εκπτώσεις

  • Οι επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση ναύλων παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά την κράτηση. 

Μόλις εκδοθεί το εισιτήριο, δεν επιτρέπονται επιστροφές για διαφορές τιμών. 

  • Οι κάτοχοι της Interrail & Eurail Pass ταξιδεύουν με έκπτωση 30% στο πλοίο AML. 

-Η έκπτωση 30% ισχύει για τους επιβάτες σε καθίσματα στο κατάστρωμα και όχι σε οχήματα. 

-Η έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις καμπίνας. 

-Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις μονής κατεύθυνσης. Σε περίπτωση μετεπιβίβασης, οι τιμές είναι διπλές. Κρατήσεις είναι δυνατές στα λιμάνια του Tanger Med, και Αλχεθίρας, μόνο, Ναντόρ και Αλμερία. 

-Η έκπτωση 30% δεν είναι σωρευτική με άλλες προσφορές.

Κατοικίδια

Τα κατοικίδια ζώα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο εάν συνοδεύονται από επιβάτη. Στα πλοία υπάρχουν αρκετoί εκτροφείς, κατόπιν αιτήματος στη ρεσεψιόν. Οι ιδιοκτήτες ή κηδεμόνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους τα έγκυρα έγγραφα υγείας του κατοικίδιου ζώου τους ενώ ταξιδεύουν και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου (οι πολίτες της ΕΕ πρέπει επιπλέον να έχουν το διαβατήριο κατοικίδιων ζώων της ΕΕ) και να τηρούν όλους τους κανονισμούς εισόδου. Για όλες τις γάτες, τα σκυλιά και τα κουνάβια είναι υποχρεωτικό ένα έγκυρο έγγραφο εμβολιασμού κατά της λύσσας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε πάντα τον κτηνίατρό σας και τον τοπικό σας ταξιδιωτικό πράκτορα. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται σε εσωτερικούς χώρους (μπαρ, εστιατόρια και άλλους κοινόχρηστους χώρους). Ενώ περπατάτε στα ανοικτά καταστρώματα, τα κατοικίδια ζώα υποχρεούνται να φορούν ρύγχος και να βρίσκονται σε ένα λουρί, συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη κατοικίδιων ζώων ή τον κηδεμόνα. Ο ιδιοκτήτης ή ο κηδεμόνας του κατοικίδιου ζώου είναι πλήρως υπεύθυνος για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικίδιου ζώου και για την τήρηση όλων των νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με τα παραπάνω. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν βλάβη ή βλάβη που προκαλείται από τα ζώα τους σε τρίτους. Εξαιρούνται από τους προαναφερθέντες περιορισμούς τα ζώα που προστατεύουν και βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες που μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για αυτά τα ζώα.

Αποσκευές

Όλες οι Αποσκευές πρέπει να συσκευάζονται σωστά και το περιεχόμενό τους να μην προεξέχει, από τον Επιβάτη και την Εταιρεία, να μην ευθύνεται για τυχόν απώλεια, ζημία ή δαπάνη που απορρέει από την αδυναμία του Επιβάτη να συσκευάσει σωστά την Αποσκευή. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να δεχθεί Αποσκευές που συσκευάζονται ή επισημαίνονται λανθασμένα ή παρουσιάζουν σημεία βλάβης ή παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία των Επιβατών, του πληρώματος ή άλλων προσώπων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αντικείμενα που της έχουν ανατεθεί και τα αποδέχονται για μεταφορά ως Αποσκευές. Η Εταιρεία μπορεί να παραδώσει τις Αποσκευές που της έχουν ανατεθεί με εύλογη βεβαίωση κυριότητας. Ελλείψει εύλογων αποδεικτικών στοιχείων, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει την Αποσκευή και να τη διατηρήσει με τον αποκλειστικό κίνδυνο του Επιβάτη ή / και του ιδιοκτήτη. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση της Αποσκευής. Η Εταιρεία θα παραδώσει Αποσκευές που της έχουν ανατεθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και υπό τους παρόντες όρους, αλλά δεν δεσμεύεται να μεταφέρει αυτές τις Αποσκευές στο ίδιο πλοίο με το οποίο ταξιδεύει ο Επιβάτης ή να το παραδώσει στον προορισμό του οποτεδήποτε, συμφωνηθεί με τον επιβάτη. Προσωπικά συνοδευόμενες Αποσκευές που χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς, οικιακούς ή ιδιωτικούς σκοπούς μπορούν να μεταφερθούν με τα πόδια Επιβάτες δωρεάν. Τα εμπορεύματα οποιουδήποτε τύπου, όπως αυτά που μεταφέρονται ως φορτίο ή για λόγους άλλους από την κοινωνική, οικιακή και ιδιωτική χρήση, χρεώνονται και καταβάλλονται με τους ισχύοντες κατά το χρόνο συντελεστές μεταφοράς. Όλες οι προσωπικές συνοδευόμενες αποσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το βάρος των περιεχομένων τους, οι οποίες πρέπει να συσκευάζονται σωστά και να μην προεξέχουν από την εν λόγω αποσκευή. Όλοι οι επιβάτες χωρίς όχημα επί του σκάφους έχουν το δικαίωμα να επιβιβάζονται σε κατ 'ανώτατο όριο 30 κιλά προσωπικών αποσκευών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη ζημία χρημάτων, διαπραγματεύσιμων χρεογράφων, χρυσού, αργυροχοΐας, κοσμημάτων, κοσμημάτων, έργων τέχνης ή άλλων τιμαλφών, εκτός εάν τα εν λόγω αντικείμενα αξίας έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία (ή σε άλλο Μεταφορέα) τον συμφωνημένο σκοπό της φύλαξης, οπότε η Εταιρεία (ή άλλος μεταφορέας) είναι υπεύθυνος μέχρι το όριο που προβλέπεται στη Σύμβαση των Αθηνών, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως υψηλότερο όριο μεταξύ του Επιβάτη και της Εταιρείας (ή άλλου Μεταφορέα) πριν από την αναχώρηση.

Ανήλικοι επιβάτες

Η Εταιρεία θα αρνηθεί να μεταφέρει ασυνόδευτους επιβάτες οι οποίοι, κατά την ημερομηνία ταξιδίου, είναι κάτω των 15 ετών. Οι ανήλικοι ηλικίας 15 ή 18 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι εάν ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους παρέχει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για να ταξιδεύουν ανεξάρτητα κατά τη στιγμή της κράτησης. Το αντίστοιχο Έντυπο Απελευθέρωσης διατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας.

Άτομα με προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη

Ένας επιβάτης που πάσχει από γνωστή ή ύποπτη ιατρική ή υγειονομική κατάσταση η οποία καθιστά το θαλάσσιο ταξίδι μη προσδοκώμενο για λόγους υγείας ή ιατρικής φύσεως ή είναι άνω των 28 εβδομάδων έγκυος, πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία για την κατάσταση αυτή κατά την πραγματοποίηση της Κράτησης και κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ικανότητά τους να ταξιδεύουν το αργότερο 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και με δικά τους έξοδα. Η Εταιρεία δεν μπορεί να δεχθεί Επιβάτη για μεταφορά που είναι μεγαλύτερη από 34 εβδομάδες έγκυος κατά την ημερομηνία αναχώρησης. Η Εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί να μεταφέρει οποιονδήποτε Επιβάτη που αναφέρεται παραπάνω, παρά το γεγονός ότι έχει εκδοθεί ιατρικό πιστοποιητικό και με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των Κανονισμών για την Ευθύνη Επιβατών και των Δικαιωμάτων των Επιβατών βάσει οποιωνδήποτε άλλων νόμων και κανονισμών, δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, ζημία ή δαπάνη που απορρέει από την αποτυχία ή την άρνησή του να μεταφέρει τέτοιου είδους Επιβάτη ή για οποιαδήποτε άλλη μεταφορά που απορρίφθηκε από τον Επιβάτη.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας

-Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε ΑΝΟΙΚΤΟ, μέχρι 2 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου, με ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής έκδοσης.

-Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την αρχική ημερομηνία έκδοσης.  

-Οι επιβάτες με ανοιχτό εισιτήριο πρέπει να κρατήσουν το ταξίδι τους πολύ νωρίτερα.  

-Οι ανοικτοί ναύλοι επιστροφής υπολογίζονται πάντοτε βάσει του ναύλου χαμηλής σεζόν.  

-Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδεύει σε υψηλή περίοδο ή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ισχύει ένα νέο τιμολόγιο, τότε η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου πρέπει να καταβάλλεται από τον επιβάτη.  

-Τα ανοικτά εισιτήρια επιστροφής επιστρέφονται, αν ακυρωθούν, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ακύρωσης.

Ακυρωτική πολιτική

Ανάλογα με τον χρόνο ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά (εξαιρούνται οι ειδικές προσφορές): 

-Διαδρομή Αλχεθίρας - Tanger Med: επιστροφή 80%, λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου. 

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής σε περίπτωση ακυρώσεων που έγιναν μετά την αναχώρηση του πλοίου ή εάν ο επιβάτης δεν αναφέρει κατά το check-in. 

Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους στο ΑΝΟΙΚΤΟ, μέχρι 2 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου, με ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής έκδοσης. Σε περίπτωση ακύρωσης αυτού του εισιτηρίου θεωρείται η ημερομηνία ακύρωσης της κράτησης ως η ημερομηνία ακύρωσης και η επιστροφή υπολογίζεται σε σχέση με την αρχική ημερομηνία ταξιδιού. 

-Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης δρομολογίου μετ 'επιστροφής από την οποία έχει ολοκληρωθεί μία διέλευση, ο επιβάτης θα χρεωθεί με ένα ναύλο και θα επιστραφεί όπως παραπάνω για το υπόλοιπο του ναύλου μετ' επιστροφής. 

-Σε περίπτωση ακύρωσης ολόκληρου του ταξιδιού, ο επιβάτης θα επιστραφεί όπως παραπάνω (με βάση τον χρόνο ακύρωσης). Η αίτηση για επιστροφή χρημάτων πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός τριμήνου από την τελευταία ημερομηνία του ταξιδιού. Οι ακυρώσεις και οι επιστροφές χρημάτων μπορούν να διευθετηθούν μόνο μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου, ή των γραφείων της Εταιρείας, όπου εκδόθηκαν εισιτήρια. Τα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν ένα εισιτήριο μόλις το check-in οριστικοποιηθεί, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει χρήματα.

Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το S.O.L.A.S. Κανονισμός και η Οδηγία 98/41 / ΕΚ, είναι πλέον υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, να δηλώνετε τις παρακάτω πληροφορίες κατά την κράτηση: Επώνυμο, Όνομα (Αρχική), Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Εθνικότητα, διεύθυνση, τύπος οχήματος και αριθμός πινακίδας. Οι επιβάτες που δεν είναι κάτοικοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ οφείλουν επίσης να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες όπως: Αριθμός διαβατηρίου και ημερομηνία λήξης. Οι επιβάτες που χρειάζονται ειδική φροντίδα πρέπει να ενημερώσουν τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τα κύρια γραφεία κράτησης της Εταιρείας.

Κεντρικοί πράκτορες

Εάν θέλεις να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για την Africa Morocco Link  πάτησε εδώ .

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας