Grandi Navi Veloci

Γρήγορη ματιά στο άρθρο

Γενικές πληροφορίες

Η GRANDI NAVI VELOCI είναι μια από τις κορυφαίες ιταλικές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παράκτιας ναυσιπλοΐας και των επιβατικών μεταφορών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και το πρώτο πλοίο, το M / n Majestic, κυκλοφόρησε το 1993. Με 15 πλοί η GNV διατηρεί θαλάσσιες συνδέσεις με τη Σαρδηνία, τη Σικελία, την Ισπανία, την Τυνησία, το Μαρόκο, τη Γαλλία και την Αλβανία. Εκτός από τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, ο στόλος της GRANDI NAVI VELOCI δεσμεύεται για την ανάπτυξη των διαδρομών των θαλάσσιων αρτηριών: οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν φθηνότερη εναλλακτική λύση από τις παραδοσιακές οδικές μεταφορές και παρέχουν μια αξιόλογη λύση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με την εντατική χρήση των οχημάτων τα οδικά δίκτυά μας.

Εκπτώσεις

 • Παιδιά κάτω των 4 ετών: ταξιδεύουν δωρεάν στα πλοία της GNV.
 • Παιδιά κάτω των 2 ετών: ταξιδεύουν δωρεάν στις γραμμές Μαρόκου και Τυνησίας.

Κατοικίδια

Η μεταφορά κατοικίδιων ζώων (γάτες, σκύλοι κ.λπ. όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 576/2013 - Παράρτημα Ι, Μέρος Α) από επιβάτες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι έχουν πιστοποιητικό καλής υγείας, έχουν φίμωτρο και λουρί και ότι είναι καταχωρημένα σε ένα εισιτήριο. Όπως απαιτείται από τον Καν. 576/2013 Το άρθρο 5 επιτρέπεται να συνοδεύει τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο άτομο σε αριθμό που δεν υπερβαίνει τα 5. Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής / υγείας, τα κατοικίδια, εφόσον γίνονται δεκτά από την Εταιρεία, πρέπει να ταξιδεύουν αποκλειστικά σε καμπίνες (μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι δύο ζώα ανά καμπίνα) ή στα κυνοτροφεία / κτηνοτροφία. Το άτομο που ταξιδεύει με κατοικίδιο ζώο πρέπει να υποβάλει έγγραφο ταυτότητας, όπως απαιτείται για οποιαδήποτε μη εμπορική μεταφορά. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σε καμπίνες με πρόσβαση σε ζώα είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των δικών τους κατοικίδιων ζώων για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Μια εξωτερική περιοχή είναι διαθέσιμη για τα σκυλιά που περπατούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι φυλάσσονται σε κλουβί, ή να φορούν φίμωτρο και να είναι δεμένα. Μερική εξαίρεση από τα παραπάνω γίνεται για τους σκύλους-οδηγούς για τους τυφλούς και τους σκύλους πολιτικής προστασίας στην υπηρεσία και με την κατάλληλη πιστοποίηση. Οι επιβάτες ευθύνονται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται σε αντικείμενα και τρίτους από τα κατοικίδια ζώα τους. Ο Μεταφορέας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δήμευση / καταστολή ζώων από τις Αρχές Υγείας του Λιμένα αποβίβασης / επιβίβασης ή ζημιών σε ζώα που προέρχονται από διαφυγή, απώλεια ή θάνατο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, εκτός εάν στην περίπτωση αποδεδειγμένης κακία και / ή αμέλεια από τον Μεταφορέα. Ο επιβάτης πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριφέρεται κατάλληλα και επιμελώς, προκειμένου να αποφευχθούν και / ή να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα. Ο επιβάτης πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα κατοικίδια ζώα μεταφέρονται σύμφωνα με όλα τα έγγραφα υγείας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη μεταφορά τους προς και από τον λιμένα προορισμού. Η Εταιρεία GNV δεν θα αποζημιώσει τους Επιβάτες που δεν επιτρέπεται από την Αστυνομία Συνόρων ή / και τις υγειονομικές αρχές ή / και την Εταιρεία να επιβιβαστούν ή / και να αποβιβαστούν λόγω μη κατοχής της κατάλληλης υγειονομικής πιστοποίησης για τα κατοικίδια ζώα τους.

Αποσκευές

Οι αποσκευές που δεν έχουν παραδοθεί στον Μεταφορέα πρέπει να περιέχουν μόνο τα επιβατικά προσωπικά αντικείμενα. Όλα τα είδη αξίας, τα κοσμήματα, τα μετρητά, οι ταξιδιωτικοί έλεγχοι κ.λπ. μπορούν είτε να κατατεθούν στα ερμάρια ασφαλείας του πλοίου είτε να σφραγιστούν σε φάκελο και να δοθούν στον επιβιβαστή που εκτελεί το εισιτήριο χωρίς να ελέγξει το περιεχόμενό του. Όταν διαπιστώνεται ότι οι αποσκευές που δεν παραδόθηκαν στον Μεταφορέα περιέχουν αντικείμενα που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση, ο Επιβάτης πρέπει να πληρώσει τριπλάσια την τιμή του τιμολογίου για τη μεταφορά των αντικειμένων καθώς και την αποζημίωση για τυχόν ζημιές. Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται ότι για τις αποσκευές και τα αντικείμενα που δεν παραδίδονται στον Μεταφορέα, η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που προκύπτει από οποιαδήποτε γραπτή δήλωση αξίας που εκδίδεται από τον Επιβάτη, επίσης σε αυτή που έχει καταβάλει για επιπλέον φορτίο. Σε αντίθετη περίπτωση, το όριο που προβλέπεται στο άρθρο. 412 του Κώδικα Πλοήγησης. 

- Μόνο δύο αποσκευές που περιέχουν προσωπικά αντικείμενα (δηλαδή ρούχα) επιτρέπονται ως χειραποσκευές. Οι χειραποσκευές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό πρέπει να αποθηκεύονται σε εμπορευματοκιβώτιο και το ποσό των 9,00 ευρώ ανά τεμάχιο πρέπει να καταβάλλεται στις γραμμές από και προς την Τυνησία και το Μαρόκο. 

- Οι υπερβολικές αποσκευές (μεταχειρισμένα έπιπλα, χρησιμοποιημένα οικιακά ηλεκτρικά είδη, μεταχειρισμένα έπιπλα κ.λπ.) που δεν μεταφέρονται στην οροφή του αυτοκινήτου κατά την επιβίβαση, πρέπει να αποθηκεύονται σε εμπορευματοκιβώτιο που τίθεται στη διάθεση της εταιρείας για την τιμή των 29 ευρώ ανά τεμάχιο στις γραμμές και από το Μαρόκο και την Τυνησία. Τα ηλεκτρικά είδη που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΕΕ δεν επιτρέπεται να εισάγονται από την Τυνησία ή / και το Μαρόκο.

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ή / και άτομα με αναπηρία, άρρωστοι ή που χρειάζονται ειδική βοήθεια πρέπει να προσκομίσουν έγγραφα που βεβαιώνουν τα δικαιώματά τους τουλάχιστον 48 εργάσιμες ώρες πριν από την αναμενόμενη αναχώρηση, επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας του GNV είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +39 010.2094591- είτε μέσω e- mail στο info@gnv.it - υπό ορισμένες προϋποθέσεις η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, δεδομένου ότι το πλοίο δεν είναι εξοπλισμένο με προσωπικό ή / και εγκαταστάσεις που μπορούν να προσφέρουν υποκατάστατες μεμονωμένες υπηρεσίες, βοήθεια, φροντίδα ή κάτι παρόμοιο Επιβάτες. Οποιαδήποτε βοήθεια προσφέρεται επί του πλοίου σε επιβάτες που έχουν ειδικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν. Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικές καρέκλες ή άλλα βοηθήματα κινητικότητας θα πρέπει να τα παίρνουν μαζί τους. Οι συσκευές στο πλοίο θα προσφέρονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι επιβάτες

 • Οι επιβάτες ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν μόνοι τους. 
 • Οι επιβάτες ηλικίας κάτω των 14 ετών πρέπει να εποπτεύονται συνεχώς από γονείς ή και ενήλικες που τους έχουν φροντίσει και δεν μπορούν να μετακινούνται γύρω από το πλοίο χωρίς να συνοδεύονται. Σε καμία περίπτωση ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημιές που συμβαίνουν σε ανήλικους κατά παράβαση των ανωτέρω. 
 • Οι ανήλικοι που έχουν αναλάβει τη φροντίδα άλλων ανθρώπων πρέπει να λάβουν δήλωση αποζημίωσης για τον ναυτιλιακό μεταφορέα, στον οποίο οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες δηλώνουν ότι έχουν αναθέσει το παιδί σε ορισμένο πρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες του νόμου. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας για κάθε διασαφηστή. 
 • Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι αν ένας ανήλικος ταξιδεύει μόνο με έναν γονέα απαιτείται γραπτή άδεια από τον γονέα που δεν ταξιδεύει, για να μπορέσει να φύγει από τη χώρα. 
 • Οι επιβάτες ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών μπορούν να ταξιδεύουν μόνοι με την προϋπόθεση ότι έχουν γραπτή άδεια από τους γονείς ή κηδεμόνα, η οποία απαλλάσσει τον μεταφορέα από οποιαδήποτε ευθύνη. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας για κάθε διασαφηστή. Εξυπακούεται ότι ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται από τη χώρα προορισμού. Ο Μεταφορέας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν τα έγγραφα αυτά θεωρούνται ανεπαρκή από τις αρχές του λιμένα προορισμού.

Εγκυμοσύνη

 • Η επιβάτης που γνωρίζει ότι είναι έγκυος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την κατάστασή της στον πλοίαρχο πριν από την επιβίβαση. 
 • Για τις εγκυμοσύνες χωρίς επιπλοκές, μετά τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης, η έγκυος επιβάτης πρέπει να προσκομίσει στον αξιωματικό του πλοίου όταν της ζητηθεί ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για θαλάσσια ταξίδια. Επίσης συμπληρώνει το έντυπο ευθύνης, το οποίο μπορεί είτε να εκφορτωθεί από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.gnv.it είτε να ληφθεί από τα γραφεία εισιτηρίων του λιμανιού ή να σταλεί από το Κέντρο Επικοινωνίας (ph. + 39 010 2094 591). 
 • Όλες οι υπόλοιπες έγκυες πρέπει να έχουν ιατρικό πιστοποιητικό που να επιτρέπει ταξίδια ανεξάρτητα από το μήνα της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο. 13 πάνω από το πλοίαρχο θα έχει διακριτική ευχέρεια σε όλες τις περιπτώσεις.

Ακυρωτική πολιτική

Οι ακυρώσεις πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα από τον επιβάτη στην εταιρεία ή από τον ταξιδιωτικό οργανισμό, κάτω από τους αναφερόμενους όρους και με την εφαρμογή των ακόλουθων κυρώσεων:

 • Από την κράτηση και μέχρι 20 ημέρες πριν την αναχώρηση 25%
 • Από 19 ημέρες και μέχρι 4 ημέρες πριν την αναχώρηση 30% 
 • Από 3 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση, το 50% 
 • Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για προπληρωμές και ακυρώσεις που έγιναν λιγότερο από δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη αναχώρηση ή για επιβάτες που δεν επιβιβάζονται χωρίς προηγουμένως να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία μία από τις περιστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 400 Nav. Κώδικας

Οι παραπάνω κυρώσεις ισχύουν για το σύνολο του τιμοκαταλόγου για τους επιβάτες, τα ταξινομημένα οχήματα και τα συναφή πρόσθετα τέλη και φόρους. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου που έχει ήδη τροποποιηθεί, ισχύει η μέγιστη ποινή που υπολογίζεται από την ημερομηνία τροποποίησης. Δεν υπάρχει επιλογή για μερική ακύρωση εισιτηρίου, οπότε η ακύρωση αφορά ολόκληρο το ταξίδι. Οι επιβάτες καλούνται να αγοράσουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτεται από τις παραπάνω κυρώσεις ακύρωσης. Τα εισιτήρια που εκδίδονται με κωδικούς κουπονιών επιστρέφονται και μπορούν να αντικατασταθούν. Τα εισιτήρια που εκδίδονται με ειδικές τιμές επιστροφής μπορούν να ακυρωθούν μόνο με ταυτόχρονη ακύρωση των ταξιδιών εξωτερικού και επιστροφής. Για να λάβουν επιστροφή των λιμενικών τελών, οι επιβάτες που δεν πραγματοποίησαν το εκδοθέν ταξίδι θα στείλουν στον Ναυτιλιακό Πράκτορα γραπτή αίτηση με συστημένη επιστολή στην έδρα τους στη Γένοβα Via Balleydier 7, ZIP 16149.

Αλλαγή εισιτηρίων

 • Οι τροποποιήσεις των εισιτηρίων επιβαρύνονται με χρέωση 30,00 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί είτε προσαρμογή φόρων και προσαύξησης για τα καύσιμα είτε προκαθορισμένο ποσό και δημοσιευμένο, συν οποιεσδήποτε τιμολογιακές διαφορές - όταν η μεταβολή είναι υψηλότερη από το πρωτότυπο - . 
 • Τα εισιτήρια που εκδίδονται με ειδικές τιμές επιστροφής μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την καταβολή του παραπάνω ποσού και στα δύο εισιτήρια. 
 • Δεν επιτρέπονται παραλλαγές κατά το check-in. 
 • Για όλα τα εισιτήρια που εκδίδονται υπό συγκεκριμένες ή και ειδικές συνθήκες, δεν επιτρέπονται παραλλαγές. 
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στα εκδοθέντα εισιτήρια δεν παρέχει δικαίωμα επιστροφής, ενώ η πληρωμή της διαφοράς οφείλεται, όταν η αλλαγή συνεπάγεται ανώτερης κατηγορίας θέσης ή και μεγαλύτερη τιμή. 
 • Καμία τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει σε Advance Bookings.

Check in

 • Για τα ταξίδια εθνικών και ευρωπαϊκών κοινοτήτων - για τους επιβάτες με συνοδευτικά οχήματα, ο χρόνος check-in είναι τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου και για τους επιβάτες χωρίς οχήματα είναι μία ώρα πριν από την αναχώρηση
 • Για τα ταξίδια εκτός Σένγκεν για επιβάτες με ή χωρίς συνοδευτικά οχήματα, ο χρόνος check-in είναι τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου. 
 • Οι επιβάτες που δεν κάνουν check in από την αναφερόμενη ώρα δεν θα επιτρέπεται να επιβιβαστούν. 
 • Οι επιβάτες που έχουν κάνει check-in πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή επιβίβασης.

(Οδηγίες για στάθμευση στο γκαράζ για την επίτευξη πιο άνετης εξυπηρέτησης, πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες με αναπηρία και τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα κατά την αναμονή και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης).

Γενικοί όροι

 1. Ο επιβάτης υποχρεούται να τηρεί όλους τους ιταλικούς και τους αλλοδαπούς νόμους, τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς Επιβατών (CGTP) όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.gnv.it και να εμφανίζεται επίσης στα σημεία πώλησης της GNV και τις οδηγίες που δόθηκαν από τον πλοίαρχο του πλοίου. 
 2. Επιπλέον, οι επιβάτες πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στην Εταιρεία για όλες τις παραβάσεις, τις κυρώσεις, τα πρόστιμα και τα έξοδα που επιβαρύνουν την Εταιρεία, τα λιμάνια, τα τελωνεία, τις υγειονομικές αρχές ή και οποιαδήποτε άλλη αρχή οποιασδήποτε χώρας. 
 3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται από τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς και πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις εντολές και τις οδηγίες που τους δίνονται. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της εταιρείας GNV να αναφέρει τους επιβάτες που είναι υπεύθυνοι για την προαναφερθείσα συμπεριφορά όταν πρόκειται για εγκληματικές ή πειθαρχικές παραβάσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 4. Οι επιβάτες είναι επίσης υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του μεταφορέα, απαγορεύοντας το κάπνισμα στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του πλοίου. 
 5. Οι επιβάτες υποχρεούνται να ελέγχουν, με δικά τους έξοδα και ευθύνη, πριν από την επιβίβαση τόσο των εγγράφων ταυτότητάς τους όσο και των εγγράφων καταχώρησης οποιουδήποτε οχήματος ταξιδεύουν μαζί τους με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προαναφερθέντα έγγραφα είναι κατάλληλα και ισχύοντα για την είσοδο στη χώρα προορισμού. 
 6. Η Εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους Επιβάτες που δεν έχουν άδεια να επιβιβαστούν ή να αποβιβαστούν, είτε από την Αστυνομία Συνόρων, είτε από την Εταιρεία, αφού δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα. 
 7. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει από τα έξοδα επιβατών ή και τα πρόστιμα που επήλθαν λόγω των ανωτέρω περιστάσεων. 
 8. Οι επιβάτες οφείλουν να απαντήσουν για όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από πρόσωπα ή ζώα υπό τον έλεγχό τους, στα έπιπλα του πλοίου, τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ του, καθώς και σε άλλους Επιβάτες, στους υπαλλήλους του Μεταφορέα ή σε άλλο προσωπικό. 
 9. Οποιοσδήποτε επιβάτης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ταξιδιού επί του πλοίου, ενοχλεί άλλους επιβάτες και πλήρωμα ή ενεργεί κατά τρόπον ώστε να προκαλεί δυσφορία, παρεμποδίζοντας το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραλείποντας να τηρεί τις οδηγίες του πλοίαρχου του πλοίου σχετικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά ή την τήρηση των διαδικασιών μπορούν να υπόκεινται στα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της συμπεριφοράς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της βίας εντός των ορίων που προβλέπει ο νόμος, και είτε να αποβιβαστούν ή να αρνηθούν να συνεχίσουν τη μεταφορά του εν λόγω επιβάτη. 
 10. Η Grandi Navi Veloci διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στα πλοία της, τους επιβάτες οι οποίοι, σε προηγούμενες περιόδους / ταξίδια, ενδέχεται να έχουν υιοθετήσει συμπεριφορά αντίθετη προς τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10.4 των Γενικών Όρων Μεταφοράς Επιβατών (CGTP).

Port Agents

Εάν θέλεις να δεις τους κεντρικούς πράκτορες για την Grandi Navi Veloci πάτησε εδώ.

Απαντήσαμε στην ερώτησή σου; Ευχαριστούμε! Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα! Προσπάθησε ξανά!

Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις? Φόρμα Επικοινωνίας Φόρμα Επικοινωνίας